DoNuts' Artists and Designers in Their Own Words:


 

Aino Vaarno

My biggest inspiration comes from the beautiful little moments in the everyday life, and I aim to create more of them. My goal is to make people smile, make even a moment of the everyday life special and happier, whether it’s trough art, tableware or other products. I love working with my hands, and making products and art from different materials, but creating with ceramics has really become “my thing” and preference. Just the thought, that my coffee cups could make somebodys morning nicer makes me really glad. Read more

Uusi lehti kasvissa, yllättävän kaunis sää, tavallista hitaampi aamukahvi... Inspiroidun arjen pienistä kauniista hetkistä, ja tavoitteeni on luoda niitä lisää. Haluan saada töilläni ihmisille hymyn huulille, oli se sitten taiteeni, astioideni tai muiden tuotteideni kautta. Haluan töideni tuovan iloa ja erityisiä hetkiä päivän kulkuun. Tykkään työskennellä käsilläni, ja kiinnostuksen kohteeni muotoilun alalla ovat laajat. Kuitenkin keramiikka on muokkautunut minulle erityisen rakkaaksi materiaaliksi ja ”minun jutukseni”. Minua ilahduttaa ja hymyilyttää vain ajatus siitä, että minun tekemät kuppini olisivat muiden aamupalapöydässä ja osana värittämässä harmaita hetkiä. Lue lisää.

Photo credits: Pietari Purovaara (photographer) and Aino Vaarno (visualist)


Kai Vaalio

Kai Vaalio is an awarded travel writer / illustrator from Lahti, Finland.
He follows these five simple rules in life:

1. Try to make people laugh
2. Be yourself
3. Don’t panic
4. Follow your dreams, even if you fail miserably
5. Get killed in an epic gun battle
Read more

Kai Vaalio on palkittu matkakirjailija ja kuvittaja Lahdesta.
Hän pyrkii elämässään seuraamaan näitä viittä perusohjetta:

1. Tee taidetta niin kauan kuin kädet toimivat
2. Älä upota kättäsi rikkihappoämpäriin
3. Mihinkään ei ole kiire
4. Ihmiskunta on virus, josta Universumi yrittää päästä eroon
5. Sytytä itsesi tuleen Eduskuntatalon rappusilla
Lue lisää


Olga Sorsa

Touch. I want to feel the shape, weight and the temperature of the objects. Different textures of the materials intrigue me - smoothness and how different finishes feel to the touch. I find it interesting how jewellery can be made out of almost anything. I myself like combining different materials and I especially love ceramics. In my jewellery I want to try something new, keeping the style simple yet playful. Read more.

Kosketus. Haluan tuntea esineiden muodon, painon, lämpötilan. Materiaalien erilaiset pinnat kiehtovat minua - sileys ja se miltä erilaiset viimeistelyt tuntuvat kädessä.
Minusta mielenkiintoista on se, että korun voi tehdä melkein mistä vaan. Pidänkin itse erilaisten materiaalien yhdistelystä ja erityisesti rakastan keramiikkaa. Koruissani haluan kokeilla jotain uutta, pitäen tyylin samalla yksinkertaisena mutta leikkisänä. Lue lisää.Elina Honkanen

I'm Elina, a jewelry artist from Helsinki. I make jewelry because that is the most natural way for me to make art. I'm endlessly fascinated by jewelry objects: usually they are small in size but still filled with emotions and meanings. It is a great honour to have your art as a part of one's every day life and memories. Read more.

Olen Elina, korutaiteilija Helsingistä. Teen koruja, koska se on minulle luonnollisin tapa tehdä taidetta. Olen loputtoman kiinnostunut koruista esineinä: ne ovat usein pienikokoisia, mutta niihin on ladattu iso määrä tunteita ja merkityksiä. On suuri kunnia saada taiteensa kautta olla mukana ihmisten arjessa ja muistoissa. Lue lisää.


Elina Töyrylä

My design shows a sense of delicateness and lightness. I gather inspiration from the fragile beauty, haphazardness and biodiversity of nature. I try to visualise these things through my products. I manufacture my products in small series by hand in Lahti. Read more.

Suunnittelutyölleni ilmeistä on herkkä käden jälki ja keveys. Inspiroidun luonnon monimuotoisuudesta, hauraasta kauneudesta ja sattumanvaraisuudesta. Pyrin tuotteillani visualisoimaan näitä seikkoja. Tuotteeni valmistan Lahdessa piensarjoina käsityöllisin valmistustavoin. Lue lisää.


Annea Lounatvuori / Pony Jewelry

Pony Jewelry is a hand made jewellery collection created by the finnish designer Annea Lounatvuori. The collection was found in 2011 and it concentrated in creating necklaces and earrings from ecological and recycled horse hair. The tassels are colored using different types of dyes giving them their unique style. Also individual for the label is how to combine and wear a jewellery piece - the same tassel can be worn as a necklace and as an earring. The designer is intriqued by the esthetics and usability of jewellery among what different materials awoke in us as well as the stories and meanings that lie behind decorative objects. Read more.

Pony Jewelry on suomalainen korumallisto jonka suunnittelija Annea Lounatvuori perusti vuonna 2011. Malliston päämateriaalina on ekologisesti kerätty ja kierrätetty hevosenjouhi jonka suunnittelija värjää käsin erilaisia tekniikoita käyttäen. Uniikit jouhitupsut on yhdistetty pitkiin hopeisiin ketjuihin ja ketjun irrottamalla tupsua voi käyttää myös korvakoruna - yhdistely ja persoonallinen tyyli ovat mallistolle ominaisia piirteitä. Suunnittelijaa kiehtoo korun esteettisyyden ja käytettävyyden lisäksi myös eri materiaalien luomat mielikuvat, sekä korujen taustalla olevat tarinat ja merkitykset. Lue lisää.


Penna Tornberg

I enjoy exploring and trying new things. Sometimes it works, sometimes it doesn't, but either way I'm learning. The feeling when things go great and everything works out is worth all the failures and frustation. Every day is a new chance to fail or to succeed but the trick is to learn from every moment. Read more.

Pidän materiaalien ja asioiden kokeilemisesta uudella tavalla. Välillä asiat onnistuvat ja välillä eivät, mutta opin joka kerta jotain uutta. Kun asiat loksahtavat paikoilleen ja kaikki lopulta onnistuu, ei menneillä epäonnistumisilla ole mitään väliä. Jokainen päivä on uusi mahdollisuus yrittää ja onnistua ja oppia siinä välillä jotain uutta. Lue lisää.

Photo credits: Ninni Vidgren


Yuka Ito

My works are contemporary, minimalistic yet have a warm feeling.

By simplifying design and by combining different material/color/technique and texture I try to give the object completed form.

Not only what I see but also what I smell, hear could be my inspiration source. 
Read more.

Photo credits: Yuka Ito


Suvi Tupola

I use a lot of organic shapes in my work, and no two pieces are completely the same. There is always an element of randomness in my process. I also make art jewellery, and am especially fond of enameling as a technique. Read more.

Käytän paljon orgaanisia muotoja, eikä yksikään koruista ole täysin samanlainen. Prosessissani on mukana aina hieman sattumanvaraisuutta. Teen myös korutaidetta, ja olen erityisen ihastunut emalointiin tekniikkana. Lue lisää.


Elias Sormanen

An artist and occasional jewelry maker. I start my pieces usually to explain some thought or vision to myself, to give it concrete form. I use metal mostly, but I always include whatever it is that the current work seems to call for. I am especially interested in figurative and organic forms.

Taiteilija ja satunnainen koruseppä. Lähden toteuttamaan teoksiani yleensä tehdäkseni selkoa itselleni jostakin ajatuksesta tai näystä, saattaakseni sen aineelliseen muotoon. Pääasiallisena materiaalinani on metalli, mutta otan mukaan aina myös sitä, mitä teos kulloinkin tuntuu kaipaavan. Minua kiinnostavat erityisesti esittävät ja orgaaniset muodot.


Minna Arponen

All of my pieces are born and made on my workbench. I like to mix minimalist and clear outlines of the geometrical shapes with surprising elements. Theme's that I find especially intresting are lightness, playfulness, movement and durability. My designs are meant to be used and enjoyed everyday. Read more.

Suurin osa töistäni on syntynyt sattuman ja kokeilujen kautta, joten minulle on tärkeää saada valmistaa tuotteeni itse työpöytäni ääressä. Pidän geometristen muotojen yksinkertaisuudesta ja selkeistä linjoista. Keveys, leikkimielisyys, liike ja kestävyys ovat teemoja, jotka puhuttelevat minua. Suunnittelemani korut ovat tarkoitettu jokapäiväiseen käyttöön, tekemään arjesta hieman hauskempaa.
Lue lisää.


Riikka Fransila

I would like to cut out everything I see into a collage but since that's impossible, I have settled for the vintage commercial imagery which I scour from flea markets and antique shops. I create completely new, often surreal compositions with imagery that otherwise would not be caught together. Read more.

Haluaisin leikata kaiken mitä näen, mutta koska se on jokseenkin mahdotonta, teen kollaasitaidetta pääasiassa kirpputoreilta ja divareista löytämistäni vanhoista mainos- ja lehtikuvista. Yhdistelen aiheita joita ei yleensä ole totuttu yhdistämään ja annan vanhalle materiaalille uuden, usein surrealistisen elämän. Lue lisää.


Sanni Lindström

As a jewellery maker I want to create wearable sculptures which give happiness and confidence to the jewellery holder.

I wish my pieces can give final touch to an everyday outfit or be small but important part of an evening look.

Each piece is crafted by hand in Lahti, Finland using recycled silver where possible. Read more.


Haluan luoda veistoksellisia koruja, jotka tuovat iloa ja itsevarmuutta korun käyttäjälle.

Olisi ihanaa, jos koruni antaisivat loppusilauksen arkipukeutumiseen ja olisivat pieni, mutta tärkeä yksityiskohta juhlatyylissä.

Kaikki korut on valmistettu käsin Lahdessa, Suomessa, suosien kierrätettyä hopeaa. Lue lisää.Peppi Saarivirta

Hi i'm Peppi Saarivirta a designer and an artist. Investigating different phenomena, situations, and atmospheres is my true passion. My design brings beauty, particularly, and clever simplicity to every day life. I like to go deep into different materials by hand. That's why every product tells its own unique story. My art is about important phenomena, memories, and moments and brings the beauty of life to peoples home.

Hei, olen Peppi Saarivirta käyttöesineitä ja taidetta tekevä muotoilija ja taiteilija. Rakastan tutkia erilaisia ilmiöitä, kohtaamisia ja tunnelmia. Tuon tuotemuotoilullani ihmisten arkeen kauneutta, käytännöllisyyttä ja oivaltavaa yksinkertaisuutta. Syvennyn erilaisiin materiaaleihin käsillä työskentelyn kautta. Tämän vuoksi jokainen tuotteeni kertoo oman uniikin tarinansa. Taiteellani herätän eloon muistot ja tunnelmat, sekä kerron elämän kauneudesta. Teosten kautta nämä hetket voivat olla osa ihmisten kotia ja arkea.

Using Format